Беседа – 18.04.23 г.

На 18.04.2023г. в ОбУ „Неофит Рилски“ бе организирана среща между учениците от седмите и десетите класове и кариерни консултанти от Центъра за подкрепа за личностно развитите кариерно ориентиране и консултиране -София. Беседа и лекция инеоха г-жа Герданова и г-жа Христозова.