Викторина по география на 14.04.22г.

На 14.04.2022г. учениците от 8-те класове участваха във викторина, свързана с географията като наука, обединяваща всички други науки. Викторината бе организирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви. Учениците научиха много полезни неща свързани с географската наука. Отговаряха на забавни въпроси, като имаше надпревара кой да отговори пръв на зададения въпрос. Всички ученици показаха много добри познания. За постигнатите успехи бяха наградени, а те с голямо удоволствие заявиха, че пак ще участват !