Открит урок- 21.02.24г.

На 21.02.2024г. в ОбУ“Неофит Рилски“ се проведе открит урок по химия и опазване на околната среда на тема „Натрий“ с ученици от 7“б“ клас.

Урокът бе проведен от Г-жа Даниела Хаджийска и Г-жа Елка Иванова.

Учениците участваха активно, като показаха знания относно преподадения нов урок, направиха експерименти – практическа задача и за обобщение, бяха извадили информация относно химичния елемент „Натрий“.

На открития урок присъстваха: Г-жа Йотова – старши експерт КПС – РУО София обл., Г-жа Къндева-Христова – старши експерт по организация на средното образование РУО София обл., Г-жа Евтимия Босева – директор на училището и преподаватели по химия и опазване на околната среда от училищата в град Самоков.