Европейска комисия в България-13.01.23

Днес група от ученици от четвъртите класове посетиха Представителството на Европейската комисия в България. Служителите са посрещнали децата ни много топло и сърдечно. Програмата за празника Василица е представена с огромно старание и внимание. Децата са получили заслужени награди включително и детски книги.
Това са моменти, когато проличава упоритата работа от страна на учители и ученици и резултатите са налице пред такава публика.

Традициите не са забравени.
На 14.01.2023г. е празника Василица за голяма част от учениците ни. Почита се от ромската общност, като начало на Новата година. Ние учителите създаваме условия за оптимално развитие на творческия потенциал и заложби на децата в изяви, които представят фолклорните традиции на различните етноси в България. Направени бяха предварителни проучвания за обичаите, свързани с празника, подготвени бяха костюмите на участниците, съвместно с родители и членове на техните семейства. Ученици от четвъртите класове под вещото ръководство на учителите им, пресъздадоха ритуалите, като се стремяха да бъдат автентични и интересни за публиката. Представянето бе в училището.
Във връзка с това приехме поканата на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, за първото присъствено отбелязване на Ромската нова година след Ковид пандемията, като по традиция се посещават институции и дипломатически мисии в гр. София. Предварително бе направен преглед и одобрение на участниците. Условие за представянето бе да присъстват елементи от обичая Василица.
Като училище включено в рамките на Програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, сме одобрени и група от наши ученици ще посети на 13.01.2023г. Представителството на Европейската комисия в България.
Да им пожелаем успех!!!!