Евакуация-18.04.24г.

Днес в ОбУ „Неофит Рилски“ бе извършена организирана учебна евакуация за действия при възникнал пожар. Ученици, учители и персонал по възможно най-бърз и безопасен начин напуснаха училищната сграда. Едва когато всички бяха на безопасно място,главен инспектор г-жа Дренска директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“ запозна всички как да се действа при реално възникнал пожар в сградата на училището. По време на евакуацията присъства специализиран екип от РСПБЗН – Самоков, който направи демонстрация.