Игри по футбол – 13-14.11.23г.

Достойно представяне на отборите от ОбУ „ Неофит Рилски“ по футбол!

На 13-14.11.2023 година се проведоха общински ученически игри по футбол.

Учениците от ОбУ „Неофит Рилски“ – гр. Самоков, взеха участие с два отбора. Във възрастова група V-VII клас с ръководител Иван Зърнев заеха VI-то място, а ученици от 8-10 клас с ръководител Никола Ненков завоюваха IV-то място!