Кампания „Остани жив“-06.10.23г.

В ОбУ „Неофит Рилски“ гр. Самоков през цялата седмица се проведе кампания „Остани жив“ , „ Пази Живота!“,за да полагаме общи усилия да постигнем поне един ден без жертви по пътищата. Във всички класове бяха изнесени беседи свързани с безопасния път до училище. В подкрепа на кампанията при нас дойде г-жа Катрин Божкова от ОД на МВР София-олласт при РУ на МВР Самоков. Тя изнесе интересна беседа с информация за работата на пътните полицаи и правата и задълженията на децата като участници в пътното движение по улиците. Отговори на зададените от децата въпроси и раздаде брошури за всеки клас. Учениците придружени от класните си ръководители по класове, направиха демонстративно пресичане на пешеходната пътека пред училището. Под ръководството на г-жа Митева ученици от четвъртите класове раздадоха флайери подготвени от Комисията по БДП към училището на водачи на МПС, като отправиха послание да внимават при среща с деца, да бъдат толерантни на пътя и да ценят човешкия живот. Всички си пожелахме да бъдем по отговорни и да създаваме по-сигурно бъдеще за децата.