Кои са народните будители?

Свети Кирил и Свети Методий,Паисий Хилендарски ., Петър Берон, братя Миладинови,Петко Славейков, Захари Стоянов, Васил Левски,Христо Ботев, Иван Вазов и още много българи. Те са помогнали на народа да се пробуди от мрака и незнанието. На този ден отдаваме почит на родолюбивите просветители.В годините на робство и безправие те са отваряли очите на българите за светлината на буквите и знанието, за нашето славно минало.Народните будители са светъл пример за нас. Те са ни завещали своята смелост, честност и своята дълбока любов към Отечеството. Вдъхновени от живота и делата на нашите славни предци, учениците от обединението на третите класове , реши въпреки наложените обстоятелства и трудности, да поднесе на всички ученици и колеги учители онлайн тържество посветено на празника. То има за цел да съживи духа и да ни даде сили да покажем, че и ние сме достойни наследници на великите наши будители. Класните ръководители и учителите от подготвителните групи поднесоха в екипите си информация за празника под формата на презентации.