НП“Заедно в изкуствата и спорта“-19.12.23

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Изпълнихме поставените цели по Модул 1 – „Изкуства“ за
2022-2023 година
Повишаване и стимулиране интереса към богатото музикално наследство
Насърчаване съхраняването на културни ценности
Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците, чрез екипно взаимодействие

Поздравления за учениците от трите групи към училището!
Поздравления за ръководителите на групите в Модул 1 „Изкуство“- г-жа Ивака Илиева Николова и г-жа ГалинаДимитрова!

Продължаваме…