Научнопрактическа Конференция-19-20.10.22

В периода 19-21 октомври в гр. Банско се проведе Седма национална Седма национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, където след подбор бяха класирани и представени общо 50 педагогически практики от цялата страна. На конференцията бяха класирани 50 добри практики сред ,които и практиките на :

  1. Даниела Недялкова -учител ЦДО на втори клас от ОбУ „Неофит Рилски“-гр.Самоков-,,Най-добър четец“ .Практиката е свързана с подобряване четивната техника на учениците и стимулиране на състезателния им дух чрез игрови метод.
  2. Татяна Копаранова – ст. учител по изобразително изкуство в ОбУ „Неофит Рилски“ -гр.Самоков- „Изработване на икони с техника – декупаж“.Практиката е свързана с възпитаването на добродетели като съпричастност, добро-творчество, благодарност, чувствителност към чуждата болка и нужда, инициативност и трудолюбие.

За първи път от създаването на Националната научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, включително роми баха класирани две практики от едно училище- ОбУ „Неофит Рилски“- гр.Самоков.