Национален парк „Рила“-19.10.2022

Във връзка с поканата от Национален парк „Рила“, учениците посещаващи ЦДО при госпожите Виктория Узунова и Марияна Илиева и ученици от класовете на Емилия Симеонова и Биляна Виденова отидоха в Посетителски -информационен център в града. Там бе организирана инициатива под надслов „Международна нощ на прилепите“. По малките ни ученици изслушаха с интерес оригинално поднесените прилепни истории, разгледаха изложбата на влечуги и грабливи птици и се включиха в арт- работилничка. Децата се запознаха с различните видове прилепи и разбраха на кои места живеят те. За награда получиха прилепче -магнит, което оцветиха и получиха за спомен. По големите ни ученици посетиха филм посветен на тайнствените прилепи. Посещението събуди интерес у децата и провокира у тях любопитство към непознатите дребни бозайници.
Още един път се убедихме, че учениците ни имат нужда да сменят средата и по този начин повишават мотивацията си за учене и развитие.