Отбелязваме тържествено паметната дата 3 март.

В класовете бе изнесена беседа с материали за националния празник. Първи „в “ клас с класен ръководител Даниела Димитрова оформиха фоайето до учителската стая със собствени изделия. Табла показващи целия път извървян от героите и начина на подписването на договора за свободна България представиха ЦДО на третите и четвъртите класове. По големите ученици правиха препис- краснопис на стихове свързани с празника, малки образователни книжки, картички и макети на паметника на Шипка.Инсталация на българското знаме в интересен вариант посреща четвъртокласници