Световния ден на здравословното хранене

Измина една седмица посветена на здравословното хранене.Колегите от ЦДО на третите класове, направиха сериозна кампания във връзка със Световния ден на здравословното хранене на децата. От специално подготвена брошура всеки клас се запозна какво трябва да бъде менюто на детето. Направена бе нагледноразлика на дете, което се храни здравословно и друго, което не го прави. Дадени бяха ценни полезни съвети. Във всеки клас бе показана пирамидата на здравословното хранене.Тя има основен принцип – разнообразието на хранителния прием, постигнато чрез всекидневно консумиране на храни от различни групи. Децата активно се включиха да подбират, оцветяват и подреждат полезните плодове и зеленчуци.