Патронен празник – 16.05.24г.

Днес в ОбУ“Неофит Рилски“ гр. Самоков се проведе патронен празник посветен на Неофит Рилски и 46 години от създаването на училището. Тържеството започна със слово на Директора на училището г-жа Евтимия Босева. След това прозвучаха песни и стихове посветени на училището и родния език . Най молемите ученички представиха битов танц“Ширто“. Четвъртокласници възпроизведоха драматизация по песента „Чуй ме Дилмано“. Най-малките дечица от първите класове представиха балетен етюд по песента“Вечерай Радо“. Програмата продължи с мажоретен танц от вторите класове и хумористична драматизация по песента „Оркестър“. Накрая учениците от третите класове представиха битов танц „Ръченица“. Накрая всички се хванаха на общо хоро за прекрасен завършек на празника. Отговорници за провеждането на тържеството бяха Радостина Христова и Радослава Стоянова за среден курс и Галина Рогачева за начален курс на обучение, музикално оформление г-жа Чулкова и г-н Иванов, хореография г-жа Любослава Николова и г-н Зърнев.

Госпожа Босева награди с грамоти участниците в състезанията „Аз и Буквите и „Аз и числата“. Наградени бяха и участниците в 25 Национален конкурс „За хляба наш “ и първенците от спортния празник .