Интеркултурна академия – 17-20.11.22г.

В периода 17-20.11.2022г., в гр. Стара Загора по инициатива на ЦМЕДТ Амалипе се проведе Интеркултурна младежка академия за гражданско участие и толерантност.

Лидерската академия събра председатели и изявени членове на ученически парламенти на училища от цяла Южна България.

Целта на събитието – да се достигне до младежи от уязвими общности, да ги накара да провокират лидерските си качества и умения за работа в екип, да развият една по-толерантна среда в ежедневието си прилагайки метода „връстници обучават връстници „.

Поздравления за нашите представители Руси Илиев и Александър Николов.