„Еразъм+“-ученическа практика- 18.10-03.11.23г.

В периода 18.10. – 3.11.2023г. 15 ученици от Обединено училище „Неофит Рилски“ – гр. Самоков с ръководители – Николай Николов – Педагогически Съветник и Татяна Копаранова – Старши учител, взеха участие в програма „Еразъм+“ – обмен на ученически практики в гр. Лимасол ,о. Кипър.

В изпълнение на целите на програмата за социално приобщаване и образователна мобилност, учениците пътуваха до партниращата ни държава / Кипър/ и в продължение на 14 дни, обмениха опит и практикуваха на реално работно място.

Участниците от специалност ‚Текстообработка“ се запознаха и усвоиха инструментите на нова за тях програма за презентиране, а практикантите по специалност „Шивачество“ стажуваха в дизайнерско ателие.

Ученическият обмен премина в много ползотворни срещи, посещение на забележителности и музеи на о. Кипър, нови запознанства с практиканти от други държави, създаване на нови приятелства и опознаване на други култури.

Програмата завърши с връчване на сертификати за успешна практика и усвояване на нови умения.