Директор

Евтимия Босева

ЕВТИМИЯ ВАСИЛЕВА БОСЕВА

р. на 29.05.1981 г. в гр.Самоков

Завършила Висше образование в ЮЗУ”Неофит Рилски „ –Благоевград –бакалавър спец. Математика  през 2005 г.

Проф. квалификация – учител по математика

Проф.квалификация – учител по информационни технологии 5-8 клас- СУ”Климент Охридски „ – София 2006 г.

Придобива     V  ПКС – през   2014 г. ;  IV – ПКС -2016 г.; III ПКС – 2018 г.;  II  ПКС – 2019 г.; I ПКС – 2023 г.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр.Свищов – магистър – спец.Финанси през 2009 г.

ЮЗУ”Неофит Рилски „ –Благоевград – Висше – магистър през 2016 г. спец.Технологии на обучението по математика и информатика.

Проф.квалификация – Учител по математика, по информатика и по информационни технологии.

Работи в ОбУ”Неофит Рилски „-Самоков като учител по Информационни технологии от 15.09.2006 г.

Спечелен конкурс  – Директор на ОбУ”Неофит Рилски „- Самоков от 03.08.2020 г.