Заместник директори

Галина ДимитроваЗДУД0879600633galq_3010@abv.bg
Искра Симеонова – АнгеловаЗДУД,  БЕЛ /ИУЧ/0883290216isimeonova_a@abv.bg
Георги ПаневЗДАСД0888080338panevg@abv.bg

ГАЛИНА СПАСОВА ДИМИТРОВА

р.на 30.10.1972 г. в  гр.Самоков

Завършила  НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. София

Спец. Физическо възпитание

Професионална квалификация: магистър по Физическо възпитание

Придобива I  ПКС – 2022 г.

Работи в ОбУ”Неофит Рилски „- Самоков от м.септември 2011 г.

Като Зам.директор по учебната дейност работи от 2023г.

–––––––––––––––––––––––––-

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ПАНЕВ

р.  на 22.12.21965 г. в гр.Самоков

Завършил  Висше   спец. Педагогика на обучението по техника и технологии ЮЗУ”Неофит Рилски „-Благоевград ,квалификация – Педагог – инженер със специализация – Еколог. През 1995 година.

Свидетелство за проф.квалификация – учител по Информационни технологии –

СУ”Климент Охридски „ – София през 2006 г.

Придобива   II   ПКС – през 2012 година.

Работи в ОбУ” Неофит Рилски„ – Самоков от м.януари 2020 г. като Зам.директор по АСД .

От 15.09.2020 г. – ЗДАСД с преподавателска заетост.

–––––––––––––––––––––––––-

ИСКРА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА-АНГЕЛОВА

р. на 01.12.1980 г. в гр.Самоков

Завършила  Висше – бакалавър  спец. Педагогика – проф.квалификация – Педагог.

Висше – магистър   в СУ”Климент Охридски „ – София –

Спец. Педагогика –   Образователен мениджър    през 2005 г.

В ОбУ”Неофит Рилски „-Самоков като Зам.директор по учебната дейност от 09.10.2017г.