Мартеници за баба Марта – 01.03.22

Началото на март е посветено на посрещането на митичната господарка на месеца. Началните дни на пролетта са обвързани с представата за добрата старицата. Господарката на месеца е наричана Баба Марта от българите. Възможно е нейната старост като житейски признак да отразява връзката с края на зимата, но в българската народна вяра тя, като митологичен персонаж се свързва и с идеята за дарителката на предстоящата пролет, която трябва да бъде омилостивена и благоразположена. Традиционно училището ни приветства Баба Марта с красиви мартеници и украса посветена на празника. Учителите от ЦДО се включиха активно в инициативата на Община Самоков за изработване на големи мартеници, които ще украсят обществени обекти в града.