Ден на рециклирането – 17.03.23г.

Намерени са новите герои на рециклирането!!! В ОбУ “Неофит Рилски“, учениците са приели мисията за рециклирането, като свое предизвикателство. Във връзка с датата 18 Март световният ден на рециклирането, бе организирана акция за разделно събиране на отпадъци и тяхното оползотворяване. Децата посветиха един месец, за да търсят подходящи отпадни материали, които да претворят в красиви и полезни творби и продукти. Приехме като своя идеята на проекта „Партньорство за красива и чиста среда“ и дългосрочната програма на _Място България. Във фоайетата ни са подредени творбите на децата. Особено активно участие и под ръководството на ЕПЛР учениците със СОП, показаха своите умения и фантазия.Направиха си работилничка, от рециклируеми отпадъци и изработиха различни декорации с голямо желание и интерес. Вдъхновени от инициативата учениците се включиха в изработването на контейнери за разделно събиране на отпадъци. В класовете на децата бяха представени интерактивни уроци, с помощта на които се запознаха с начините на рециклиране и необходимостта от разделно събиране на отпадъци. Преди и след деня се провеждат разнообразни събития, свързани с темата, презентации и практически обучения дават на учениците ни представа за начините и методите за съхраняване и повторен живот на отпадните материали.