Лекция за вредата от тютюнопушенето 07.11.23

На 07.11.2023г в ОбУ „Неофит Рилски“ сграда 2 пред учениците от 2 клас по интересен и достъен начин бе представена лекция във връзка с превенция за тютюнопушенето, вредата и последствията от него. Лектор бе г-жа Надежда Григорова от РЗИ София Децата слушаха с интерес , взимаха участие , отговаряха на въпроси .