Мартеници за баба Марта

Наближава идването на Баба Марта, очакваме я с нетърпение. Коридорите, класните стаи и фоайетата вече греят весело в бели и червени цветове. Детските ръце правят мартенички, така както са ги правили всички до сега, защото закичването с мартеници е може би най-старата и най-дълго задържала се традиция през вековете. Легендата за мартеницата буди интереса на малките ученици и те с нетърпение очакват добрата старица, защото знаят, че тя ще доведе със себе си и пролетта.

С голяма емоция и търпение учениците посещаващи ЦДО се включиха в изпълнението на задачата поставена ни от Община Самоков, да се направят мартеници, които да се поставят на видни места в града. Сръчни ръце и голямо въображение