Наградени ученици

Днес 06.06.2023г. в ОбУ „Неофит Рилски“ наградиха учениците и ръководителите им за участието им в КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД.

III награда получи  –  Антон Ивайлов Пашов – 9 Б клас, ОбУ „Неофит Рилски“,  град Самоков, р-л Иванка Василева Николова – мултимедийна презентация под надслов “Човекът – свободен и независим”.

Грамоти за участие поучиха – Любомир Любомиров – 10 В клас и Александър Николов – 10Б клас, р-л Емилия Субева Цинцарска – мултимедийна презентация.

Грамота за участие получи – Кирил Янков – 9 Б клас, р-л Василака Вукадинова – мултимедийна презентация.

Грамота за участие получи Антон Ивайлов Пашов – 9 Б клас – р-л МариянаГривева -есе

Имаме пореден повод за гордост. Нашите колеги Маноела Ангелова, Венера Иванова, Даниела Недялкова, Виктория Узунова и Галина Рогачева и техните ученици, получиха грамоти за участието си в КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД
Ученичката от 3″А“ клас, Колдяна Бечова Илиева, получи поощрителна награда за участие с постер.

Ученици от II В клас на ОбУ „Неофит Рилски“ – гр. Самоков, с учители Петя Вучова и Ели Георгиева, получиха грамоти за впечатляващо участие във фотоконкурс „Аз чета“, организиран от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Смолян по повод Месец на книгата (02.04 – 30.04.2023)