Пролетно почистване-14.04.22г.

На 14.04.2022г. бе организирано пролетно почистване в двора на двете сгради на ОбУ „Неофит Рилски“ и прилежащите към него терени. Инициативата е на ръководството на училището и на Община Самоков. В почистването се включиха всички ученици , учители и не педагогически персонал и всички деца от подготвителните групи. Целта на инициативата бе да се покаже, че трябва да поддържаме природата чиста, както и да се грижим за нея,за да може и тя да помага на нас. Всички деца бяха много ентусиазирани и удоволетворени от постигнатите резултати.