Прием

ОбУ „Неофит Рилски“ гр. Самоков – ПРИЕМ 2022/2023г.