ХХVІ Научна конференция-12.05.23г.

На 12.05.2023г. в НСА “Васил Левски”, гр. София се проведе научно- практическа конференция на тема: “Приобщаващо образование – социално-психологически, педагогически и философски аспекти в часовете по физическо възпитание и спорт с ученици със СОП и от уязвими групи“, в която участваха с разработки директори и учители на образователни институции от Софийска област.