Добри практики

Представяме ви една от добрите практики, които се случват по повод на Деня на рециклирането. Госпожа Маряна Илиева представя начин, по който се дава нов живот на добри литературни произведения в съчетание с отпадъчни материали и една интерактивна игра. Игра с отпадъчни материали, в случая корици на стари тетрадки. Наименование „Избери и отговори”. Цел – Да се популяризира образователен продукт, който способства за детското развитие. Да се обогати речниковия състав на учениците.Да се поставят децата в проблемна ситуация, в която се търсят решения и отговори и се развиват мисловните процеси.В същото време, да се научат да съхраняват и използват отпадъци. Описание на играта Предоставят се на децата картони с поставени на тях въпроси.Всяко дете си изтегля карта , прочита въпроса и дава своя отговор. Въпросите могат да бъдат от най различен характер.