Прием след 7 клас


2022- 2023 уч. година, в ОбУ „Неофит Рилски“ професионално направление:
ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР   код  482030  със специалност Текстообработване  – I СПК   код 482031 идентификатор 2541 и ШИВАЧЕСТВО – идентификатор 4000.


От   2020- 2021 уч. година, в ОбУ „Неофит Рилски“ е въведено ново професионално направление:
ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР  код  482030  със специалност Текстообработване  – I СПК   код 482031

За учебната 2021/2022 г.  ОбУ “ Неофит Рилски“ гр. Самоков обявява прием за  4 паралелки. Завършилите успешно обучението получават първа степен на професионална квалификация , след което могат да продължат  образованието си в професионални гимназии за придобиване на II  професионално квалификационна степен въз основа на   подписано споразумение.