Квалификации от май 22г.

Тема на обучението:

  1. „Проектно – базирано обучение“ – доц. д-р Надежда Калоянова;
  2. “STEM” – подход в образуванието “-  доц. д-р Надежда Калоянова;
  3. „Ефекти регулация на стреса. Дистрес и преработване на тревожни преживявания. Синдром на прегарянето“ – д-р Ирена Соколова;
  4. „Персонализирано обучение и невропедагогика в класната стая“ – проф. дпн Дора Левтерова-Гаджалова;
  5. „Развитие на позитивна училищна среда“ – проф. д-р Галин Цоков

Място на провеждане: х-л „Феникс“, гр. Хисаря, ул. Стряма №1. Обученията за всяка група са в рамките на 5 дни. Първият ден е предвидено пристигането на участниците да става до 14:00, откриването на обучението е от 15:00 от д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ. През следващите дни се провеждат обученията, като в последния ден обучението е до 13:00 часа. За периода от 27.06.2022г. до 01.07.2022г. ще присъстват 4-ма учители.За периода от 29.07.2022г. до 02.08.2022г  ще присъстват 5-ма. Наименование на обучителната организация: СБУ.

Тема на обучението: „Работа с деца билингви – трудности и проблеми“.

Място на провеждане: ОбУ“Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девене обл. Враца – обмяна на опит. За периода от: 01.07.2022г. до 03.07.2022г. Участие ще вземат 45 служители на ОбУ“Неофит Рилски“ гр. Самоков.