Oбучение на колектива на ОБУ“Неофит Рилски“

В продължение на три дни се проведе обучение колектива на ОБУ“Неофит Рилски“ присъства на обучениена тема“Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците“ по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“в гр. Банско. Организирано направихме посещение на къща-музей Неофит Рилски. в града.